Z wizytą w #pracbaza u…

Z wizytą w #pracbaza u różowej.

Aparatura do spektroskopii elektronów z rozdzielczością kątową.

#fizyka #technologia