Czytamy Naturę #112 | Znajomy…

Czytamy Naturę #112 | Znajomy goniec – Gigawaty w żelazną folię – Paciorki mówią

Wprost: https://www.youtube.com/watch?v=LQeK4N6zUmM
Znalezicho: https://www.wykop.pl/link/6471191/znajomy-goniec-gigawaty-w-zelazna-folie-paciorki-mowia-czn-112/

W 112. odcinku „Czytamy naturę” opowiadam o:

1) 00:38 algorytmie rozpoznającym ludzi po tym, w jaki sposób grają w szachy; #sztucznainteligencja #uczeniemaszynowe

2) 09:12 ściskaniu żelaza przy użyciu gigawatowego lasera i o tym, co to nam mówi o planetach typu super-Ziemia; #fizyka #technologia #astronomia #kosmos

3) 15:22 paciorkach ze skorupki jaja strusiego wytwarzanych przez 50 tysięcy lat w Afryce. #historia #paleontologia

Źródła:

1) McIlroy-Young, R., Wang, R., Sen, S., Kleinberg, J., & Anderson, A. (2021). Detecting Individual Decision-Making Style: Exploring Behavioral Stylometry in Chess. Advances in Neural Information Processing Systems, 34; https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/hash/ccf8111910291ba472b385e9c5f59099-Abstract.html

2) Zhang, Y., & Lin, J. F. (2022). Molten iron in Earth-like exoplanet cores. Science, 375(6577), 146-147; https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn2051

3) Miller, J. M., & Wang, Y. V. (2022). Ostrich eggshell beads reveal 50,000-year-old social network in Africa. Nature, 601(7892), 234-239; https://www.nature.com/articles/s41586-021-04227-2

#nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu #conowegownejczer