@CiekawostkiHistoryczne:…

@CiekawostkiHistoryczne:

Kijów przyciągnął najwięcej naszych rodaków. Polscy rzemieślnicy zdominowali szewstwo i krawiectwo; 50% lokalnych ślusarzy stanowili Polacy. Kijowskie fabryki zatrudniały ok. 3000 Polaków.

W mieście prowadziło interesy 1200 kupców. Ok. ¼ tamtejszych Polaków, czyli w przybliżeniu 10 tys. osób, stanowili przedstawiciele inteligencji.

Polacy na Ukrainie – osiągnięcia i dokonania naszych rodaków w okresie zaborów

https://www.wykop.pl/link/6208669/polacy-na-ukrainie-osiagniecia-i-dokonania-naszych-rodakow-w-okresie-zaborow/

#polska #ukraina #kultura #nauka #zabory #technologia #historia #ciekawostkizewschodu #ciekawostkihistoryczne