Czy wiedzieliście, że w…

Czy wiedzieliście, że w Bydgoszczy trwają prace nad wdrożeniem technologii oświetlenia ulic przez drony (pic rel)?
#technologia #ciekawostki