Jak wiadomo dużym problemem w…

Jak wiadomo dużym problemem w podróży na Marsa jest promieniowanie kosmiczne, a zwłaszcza promieniowanie słoneczne. Jest jednak łatwy sposób na obejście tego problemu, wystarczy wystartować statkiem w nocy.

#spacex #technologia #eksploracjakomosu