Pawi zegar (automaton)…

Pawi zegar (automaton) stworzony przez Jamesa Coxa, a kupiony przez Katarzynę Wielką, 1770 rok.

#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #gruparatowaniapoziomu #technologia #inzynieria #myrmekochoria