Plusujcie zakaz handlu,…

Plusujcie zakaz handlu, dzięki któremu sklepy staną się wkrótce całkowicie zautomatyzowane, a ekspedienci i obsługa sklepu będzie miała wolne nie tylko niedziele, ale również cały tydzień ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#zakazhandlu #technologia #bekazlewactwa #polska