Proszę mirki, którym…

Proszę mirki, którym dyskryminacja mężczyzn nie jest obojętna, o nagłośnienie warszawskiej konferencji o technologii, na którą stypendia mogą otrzymać tylko kobiety. Ja, choć jestem #rozowypasek, nie chcę żyć w takim świecie.

#afera #logikarozowychpaskow #dyskryminacjamezczyzn #technologia