QT Creator – IDE dla C++,…

QT Creator – IDE dla C++, Javascript oraz QML

QT Creator jest multiplatformowym IDE stworzonym za pomocą frameworka QT.
Posiada graficzny debugger umożliwiający sprawdzanie w dowolnym momencie stanu programu.
Zapewnia integrację z takimi narzędziami jak Valgrind do sprawdzania wycieków pamięci czy Callgrind sprawdzający ilość wywołań danych funkcji.
Wspiera szereg systemów kontroli wersji takich jak GIT, Subversion czy Perforce.
Wsparcie dla wtyczek takich jak Clang Tidy, umożliwiło proste i efektywne sprawdzenie kodu C++ na obecność błędów.
Umożliwia zmianę domyślnego stylu kolorów oraz wspiera podświetlanie składni i autouzupełnianie.

Najnowszą wersją programu na dzień dzisiejszy jest wersja 4.10.0

Platformy – #windows #macos #linux #freebsd
Strona z linkiem do pobrania – https://www.qt.io/offline-installers
Cena – Całkowicie darmowy – LGPL – można korzystać za darmo zarówno do użytku osobistego jak i komercyjnego

Obszerną listę programów OpenSource na różne systemy można znaleźć tutaj – https://github.com/qarmin/Rewelacyjne-OpenSource#rewelacyjne-opensource

#opensource #informatyka #technologia #ide #programowanie #qtcreator #cpp
#codziennyprogram – tag do obserwowania/czarnolistowania

pokaż spoiler @Schecterro