Widzisz tą kropkę pośrodku?…

Widzisz tą kropkę pośrodku? To atom strontu. Został naładowany elektrostatycznie. Tak samo jak górna i dolna płytka, które utrzymują go przez to w centrum. Po bokach sa milimetrowe lasery, które go oswietlają, aby można było mu zrobić zdjęcie.

#gruparatowaniapoziomu #nauka #nocnazmiana #fizyka #technologia