Wydatki na badania i rozwój w…

Wydatki na badania i rozwój w poszczególnych państwach (w dolarach, wg parytetu siły nabywczej) źródło

Obejmuje wszystkie wydatki (w tym państwowe i prywatne). USA + Chiny to 47% światowych wydatków. Gdyby dodać jeszcze Japonię i Niemcy to 62.5% globalnych wydatków.

Obserwuj #infog – codziennie ciekawa infografika/wykres/mapa (gospodarka, społeczeństwo, technologia)

#ekonomia #gospodarka #usa #chiny #japonia #ciekawostki #technologia